Διαφήμιση και απόκτηση επισκεπτών από Θεσσαλονίκη

[vc_row columns=”1″ css=”%7B%22default%22%3A%7B%22width%22%3A%2250%25%22%7D%2C%22laptops%22%3A%7B%22width%22%3A%2250%25%22%7D%2C%22tablets%22%3A%7B%22width%22%3A%2250%25%22%7D%2C%22mobiles%22%3A%7B%22width%22%3A%2280%25%22%7D%7D”][vc_column][us_text text=”Προώθηση Θεσσαλονίκη ” tag=”h4″][us_cform items=”%5B%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22inputmode%22%3A%22text%22%2C%22date_format%22%3A%22d%20MM%20yy%22%2C%22label%22%3A%22%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22placeholder%22%3A%22%CE%94%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%20%CE%BC%CE%B1%CF%82%20%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%B4%CE%B5%CF%83%CE%BC%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%8A%CF%8C%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%82%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CF%84%CE%BF%20%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1%20%22%2C%22values%22%3A%22%22%2C%22value%22%3A%22%22%2C%22required%22%3A%22%22%2C%22move_label%22%3A%22%22%2C%22is_used_as_from_email%22%3A%22%22%2C%22is_used_as_from_name%22%3A%22%22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22email%22%2C%22inputmode%22%3A%22text%22%2C%22date_format%22%3A%22d%20MM%20yy%22%2C%22label%22%3A%22%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22placeholder%22%3A%22%CE%A4%CE%BF%20Email%20%CF%80%CE%BF%CF%85%20%CE%B8%CE%B1%20%CF%83%CE%B1%CF%82%20%CF%83%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5%22%2C%22values%22%3A%22%22%2C%22value%22%3A%22%22%2C%22required%22%3A1%2C%22move_label%22%3A%22%22%2C%22is_used_as_from_email%22%3A%22%22%2C%22is_used_as_from_name%22%3A%22%22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%2C%7B%22type%22%3A%22textarea%22%2C%22inputmode%22%3A%22text%22%2C%22date_format%22%3A%22d%20MM%20yy%22%2C%22label%22%3A%22%22%2C%22description%22%3A%22%22%2C%22placeholder%22%3A%22%CE%A3%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BB%CE%B7%CF%81%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B5%20%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC%20-%20%CE%88%CF%89%CF%82%205%20%28%CE%91%CF%86%CE%AE%CF%83%CF%84%CE%B5%20%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%BC%CE%B1%20%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC%20%CE%B1%CF%80%CF%8C%20%CE%BA%CE%AC%CE%B8%CE%B5%20%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B7%29%22%2C%22values%22%3A%22%22%2C%22value%22%3A%22%22%2C%22required%22%3A%22%22%2C%22move_label%22%3A%22%22%2C%22is_used_as_from_email%22%3A%22%22%2C%22is_used_as_from_name%22%3A%22%22%2C%22icon%22%3A%22%22%2C%22cols%22%3A%221%22%7D%5D” email_subject=”Message from Διαφήμιση και απόκτηση επισκεπτών από Θεσσαλονίκη” success_message=”Σας ευχαριστούμε για την υποβολή της παραγγελίας σας! Σε 3 με 6 ώρες περίπου θα σας στείλουμε σύνδεσμο ολοκλήρωσης !” button_text=”Θέλω να μου στείλετε σύνδεσμο πληρωμής για την ολοκλήρωση της παραγγελίας μου!” button_style=”1″ button_align=”center”][/vc_column][/vc_row]